ارائه خدمات درخصوص مشکلات فوری و ضروری تأسیسات، برق و مکانیک ساختمان اعم از: ترکیدگی لوله و نشت آب، روشن کردن و تنظیم تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، خاموشی برق، اتصالی سیم کشی، تابلو و فیوزها، اشکال انواع آنتن، خرابی و خاموشی آسانسور، خرابی درب های اتوماتیک و کنترلی

فهرست