تلفن تماس: ۲۲۲۳۴۶۱۶- ۲۲۲۳۶۹۹۵

گویا:          ۲۲۲۴۷۱۶۹- ۲۲۲۴۸۰۹۲

مدیریت:     ۲۲۶۸۹۱۶۵- ۰۹۱۲۰۷۰۸۰۹۲- ۰۹۱۲۱۰۲۲۸۱۴

نمابر:        ۲۲۶۸۹۴۰۱

آدرس:       بلوار قیطریه، روبروی پارک قیطریه، پلاک ۸۱، طبقه ۲، واحد ۵

ایمیل:      info@borjnegahdar.com

borjnegahdar@gmail.com

اینستاگرام: برج نگهدار در اینستاگرام

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست