مدیریت، تهیه نقشه، کروکی و شناسنامه ساختمان، محاسبه و تعیین نرخ رسمی و کارشناسی بهای شارژ ماهیانه به تفکیک سهم مالک و مستأجر بصورت رایگان، حسابداری، حسابرسی، وصول مطالبات معوق از واحدها، افتتاح حساب جاری و سپرده، نصب ATM و POS برای ساختمان، امور حقوقی ( با تخصص ویژه در امور مجتمع ها )، بیمه آتش سوزی و حوادث، بیمه خودروهای پارکینگ، بیمه سرنشین آسانسور، بیمه مسئولیت مدیران ناشی از حوادث جانی خدمه و مراجعین، اجاره، رهن، فروش آپارتمان، برگزای مراسم، میهمانی ها و جلسات، استخدام و معرفی پرسنل اعم از: مدیر، نظافتچی، سرایدار، نگهبان، پارکبان، باغبان و لابی من، برگزاری دوره های آموزش تخصصی مدیریت برج و مجتمع ها، منطبق با استانداردهای جهانی

فهرست